Skip to content
You are viewing engineers thoughts from
Hans Erik Vatne

Hans Erik Vatne

Hans Erik is civiel ingenieur (natuurkunde) en heeft een doctoraat in metallurgie van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Trondheim. Hij heeft zijn hele loopbaan bij Hydro gewerkt en is nu chief technology officer van de onderneming.