Skip to content
You are viewing engineers thoughts from
Henrik Stark

Henrik Stark

Henrik heeft een Master in technische engineering van Linköpings Tekniska Högskola in Zweden. Zijn werk als project engineer en account manager heeft een hoge technische focus.