Skip to content
You are viewing engineers thoughts from
a person with grey hair

Jean-Marc Moulin

Jean-Marc hanteert een holistische aanpak om ervoor te zorgen dat de aluminiumoplossingen van Hydro de meest duurzame zijn. Dit betekent dat hij tastbare energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en duurzaamheidslevenscycli ontwikkelt en integreert in het aanbod aan de markt.