Skip to content
You are viewing engineers thoughts from
Linda Therese Wiik

Linda Therese Wiik

Linda is chemisch ingenieur en werkt met passie aan technologische innovaties die bijdragen tot een duurzamere toekomst voor Hydro, de maatschappij en onze planeet.