Skip to content
You are viewing engineers thoughts from
Wojciech Osikowicz

Wojciech Osikowicz

Wojciech heeft ruime ervaring met het verbinden van aluminiumlegeringen in gelijksoortige en gemengde materiaalcombinaties. Hij is ook expert in verschillende verbindingstechnieken, waaronder friction stir welding.