Skip to content
cityscape with a river and green parks
Circular economy in smart cities ©iStock
Duurzaam design

Circulaire economie verandert steden in slimme steden

Een circulaire economie gebruikt minder grondstoffen in de toeleveringsketen en dat is goed voor de samenleving. Planners van slimme steden kunnen en zouden circulariteit als ontwerpstandaard moeten stellen met eisen voor fabrikanten.

Of u nou stedenbouwkundige of inkoper bent, of verantwoordelijk voor het ontwikkelen van uw stad als slimme stad, u dient de basisbeginselen over materialen, ontwerp en productie te leren om te begrijpen welke producten geschikt zijn voor een circulaire economie.

De Cradle to Cradle ontwerpfilosofie biedt perspectief op duurzaam ontwerp en productontwikkeling, gebaseerd op gerecycled materiaal.

Ik werk met aluminium lichtmasten. Deze zijn al volledig recyclebaar. Ze kunnen worden gesmolten en vervolgens herboren als nieuwe lichtmasten. De inherente eigenschappen van het metaal maken het perfect voor de circulaire economie.

De basis voor het circulaire proces ligt in het gebruik van hoogwaardig aluminium en in het ontwerp van het product. Wij doen dit omdat het juist is, maar ook omdat wij gevraagd worden dit te doen.

Cradle to Cradle voor een circulaire economie

Er is geen definitie voor de manier waarop we ontwerpen. Wat we doen, wanneer we lichtmasten en accessoires ontwerpen, is ervoor zorgen dat we geen materialen kiezen die stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarnaast dienen alle producten  aan de richtlijnen van het Cradle to Cradle Certified® programma te voldoen. Het programma kan gezien worden als de praktische implementatie van een circulaire economie. Het daagt ons uit om het ontwerp van onze producten voortdurend te verbeteren.

We gebruiken de materialen die zijn gecertificeerd voor nieuwe accessoires, in samenwerking met onze leveranciers.

We doorontwikkelen ook bestaande onderdelen om materialen te elimineren. Een voorbeeld hiervan is de maaiveldbeschermer die vroeger werd gemonteerd met schroeven. Tegenwoordig bestaat de maaiveldbeschermer uit een ‘klik’-verbinding, waarbij schroeven niet meer nodig zijn.

Einde levensduur fase aan het begin

Wij houden bij het ontwerpen van een product al rekening met de ‘einde levensduur’ fase. We zorgen ervoor dat alle materialen die we gebruiken gerecycled zijn, dat de productonderdelen gemakkelijk gedemonteerd en gescheiden kunnen worden en dat alle onderdelen in de cyclus kunnen worden teruggebracht. Anders is het geen oplossing voor de lange termijn.

Bewegen naar een circulaire economie is cruciaal voor de volgende industriële revolutie die al aan de gang is. We moeten de manier waarop we dingen maken en gebruiken veranderen. Lokale overheden en besluitvormers in de markt spelen daar een leidende rol in.

Het circulaire proces in Nederland

Sommige zijn al goed op weg… Tegenwoordig vervangen verschillende steden in Nederland oude lichtmasten door nieuwe, gemaakt van oude, gerecyclede materialen.

Deze steden geven de oude palen, inclusief fittingen en bekabeling, terug aan de leverancier Hydro. Hydro zorgt voor de logistiek en de ontmanteling. Hydro smelt vervolgens de oude palen om in de eigen recycling unit In Drunen, extrudeert de billets tot buizen en maakt er nieuwe lantaarnpalen van. 

De restmaterialen die Hydro niet kan verwerken, worden terug in de keten gebracht door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf.

De Nederlandse gemeenten Bussum, Heusden, Katwijk, Noordwijk, Noordoostpolder, Ridderkerk, Texel en Tilburg lijken tevreden te zijn met de manier waarop de circulariteit voor hen werkt, en hun bewoners ook.

Wilt u meer weten?

Als u meer wilt weten over de aluminium lichtmasten van Hydro Cradle to Cradle Certified® zilver , neem dan contact met ons op.

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen