Skip to content
Product Environmental Footprint (PEF)
Een PEF kan betrouwbaardere resultaten opleveren dan traditionele LCA's die voldoen aan ISO 14040-44.
Duurzaam design

Wat je moet weten over de ecologische footprint van producten

Er is altijd iets nieuws in Europa als het gaat om levenscyclusdenken en de berekening van producten en diensten. En ik vind dat geweldig, want het nieuwe is meestal beter. De volgende is de ecologische footprint van producten van de Europese Commissie, die vanaf 2024 moet worden ingevoerd. Laat me delen wat ik hierover weet.

Zoals ik al zei, heeft de Commissie de afgelopen 20 jaar de levenscyclusbenadering in het Europese productbeleid geïntegreerd. Deze benadering heeft geholpen bij het sturen va beleid en investeringen in de richting van de milieuduurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Unie, zoals de Europese Green Deal. 

De EU heeft het initiatief genomen tot de Product Environmental Footprint (PEF) bij haar werkzaamheden om een geharmoniseerde methodologie te ontwikkelen waarmee een breder scala van relevante milieuprestatiecriteria kan worden gehanteerd met behulp van een levenscyclusbenadering. Dit is als zodanig niet gloednieuw, en ik denk dat dit goed nieuws is voor degenen onder ons die op dit gebied werkzaam zijn. 

In plaats daarvan bouwt het voort op bestaande en internationale normen. Want hoewel de levenscyclusanalyse (LCA) op zich prima is, kan zij als iets te flexibel worden beschouwd. Het hoofddoel van PEF is dit probleem op te lossen. 

Het maakt deel uit van een langetermijnaanpak van duurzame ontwikkeling in Europa, het nieuwe LCA-kader. En het wordt verplicht voor alle producten die in de EU worden verkocht. Import inbegrepen. 

Consistente en betrouwbare resultaten met een PEF

Een PEF kan consistentere en betrouwbaardere resultaten opleveren dan traditionele LCA's die aan ISO 14040-44 voldoen. Het is ook gemakkelijker om de resultaten van een PEF te communiceren in zowel B2B- als B2C-scenario's, vanwege:

 • Een beperkte methodologische flexibiliteit
 • Strengere eisen met betrekking tot gegevenskwaliteit
 • De invoering van normalisatie en weging
 • Meer specifieke regels voor elke belangrijke productcategorie

In de praktijk bestrijken PEF's de gehele levenscyclus en alle relevante milieueffecten. Ze zijn gebaseerd op bestaande kennis - over LCA's en broeikasgasboekhouding - maar met nieuwe en meer eisen. Ze zorgen eerder voor vergelijkbaarheid dan voor flexibiliteit en voorkomen greenwashing. 

Ook belangrijk, althans voor degenen onder ons die met aluminiumproducten werken, is dat de PEF-methodologie specifieke door de industrie goedgekeurde regels ontwikkelt voor productgroepen en sectoren. 

Belangrijke vragen vóór de start van een PEF

Dus waar beginnen we? Eerst moeten we deze vragen beantwoorden over de functionele eeheid die we meten:

 • Wat is de geleverde functie of dienst?
 • Wat is de omvang van de functie of dienst?
 • Hoe lang duurt het?
 • Wat is het verwachte kwaliteitsniveau? 

Als we bijvoorbeeld decoratieve verf analyseren, kunnen we zeggen dat de functionele eenheid 1 vierkante meter ondergrond gedurende 50 jaar moet beschermen en decoreren bij een kwaliteitsniveau van minimaal 98% dekking. De referentiestroom is de hoeveelheid product die nodig is om deze gedefinieerde functie te vervullen en wordt gemeten in kg verf.

Ook moet het doel van de studie worden bepaald. Wat is de beoogde toepassing van het product? Waarom voeren we de PEF uit en wat is de beslissingscontext? Wat is de doelgroep? Wie geeft opdracht tot de studie? En wie is de verificateur?

Het nut van PEF's voor eindgebruikers

Ik weet dat dit veel details zijn. Maar als we maar begrijpen waar het allemaal om draait, dan heeft het meer zin voor eindgebruikers.

Dus nogmaals, het doel van een PEF is om een meer circulaire en groenere economie te bevorderen door:

 • Een meer geharmoniseerde aanpak van milieu-informatie te bieden
 • Het verstrekken van betrouwbare en relevante milieuclaims
 • Een uitgebreide evaluatie van de gehele levenscyclus
 • Een uitgebreide dekking van potentiële milieueffecten
 • Vergelijkbaarheid en transparantie te waarborgen
Neem contact met ons op om meer te leren over duurzame oplossingen!

Gerelateerde artikelen