Skip to content
a highway with many cars
Expert thoughts

Botsveiligheid maakt wegen veiliger

Ik ben van mening dat botsveiligheid een belangrijk hulpmiddel is om de wegen veiliger te maken, en ik zie de toekomst van botsveiligheid als rooskleurig.

Ik had het concept van 'veiligere' producten al overgenomen voordat botsveiligheid werd geïntroduceerd, maar zelfs mijn keuzes leverden niet de voordelen op die botsveilige producten bieden.

Ik weet dat het cliché klinkt, maar mijn benadering is altijd geweest dat als er iemand in mijn familie gebruik maakte van het wegennet en de pech had betrokken te zijn bij een incident en een stuk straatmeubilair raakte, er genoeg was gedaan om hun veiligheid te garanderen.

Kosten voor botsveiligheid moeten worden beheerd

De voordelen van botsveiligheid zijn kwantificeerbaar vanuit een veiligheidsperspectief, maar de kosten moeten worden beheerd. Als de totale kosten van de implementatie van botsveilige producten onbetaalbaar worden, kan de bredere acceptatie in het gedrang komen.

Lokale autoriteiten die krap bij kas zitten, zijn mogelijk niet in staat om een botsveilig beleid te implementeren.

Wie moet betalen voor botsveiligheid?

Een keerzijde van botsveilige producten is dat de mogelijkheid bestaat dat een voertuig een product raakt en wegrijdt zonder dat iemand weet wie de schade heeft veroorzaakt, waardoor de snelwegautoriteit de kosten van de vervanging moet betalen. Terwijl als een niet-botsveilig product zou zijn gebruikt en het voertuig was doorboord door bijvoorbeeld een paal, de boosdoener bekend zou zijn en de reparatiekosten aan de chauffeur in rekening gebracht.

Maar er zijn andere sociale kosten voor de gewonden, de gezinnen, de kosten voor de hulpdiensten, de zorgkosten, verzekeringsmaatschappijen, enz. Dus een vraag die moet worden overwogen, is wie moet betalen voor botsveiligheid?

Laten we echter teruggaan naar het begin. Mijn vraag zou zijn: is er genoeg gedaan om een veilige omgeving te bieden om de veiligheid van mijn gezin te garanderen in geval van een incident? Botsveiligheid draagt daaraan bij.