Skip to content
a person in a white suit on a floating platform above water
Een uniek ontwerp dat maritieme expertise combineert met kennis van zonne-energie. Illustratie met dank aan SolarDuck
Ontwerp bedenken

Hoe het samenbrengen van belanghebbenden een creatief idee op de markt kan brengen

Ik ben opgegroeid op het water en wilde altijd al zeilen. Omdat ik kleurenblind ben, betekende dat helaas dat een professionele carrière op zee er niet in zat. Maar ik kijk altijd naar het water voor inspiratie. Ik kijk naar buiten en vraag me af, waar gaat het heen met de wereld? Kunnen we dit gebied voor andere dingen gebruiken dan schepen?

Ik ben ervan overtuigd dat de zee een zeer belangrijke rol speelt bij het oplossen van sommige van de uitdagingen waarvoor we vandaag staan. Of het nu gaat om voeding, water management of woningbouw, met de juiste technologie en ons verantwoordelijk gedrag heeft de zee ons veel te bieden. Alles begint echter met energie. Dit leidde tot inspirerende discussies met gelijkgestemden. Al snel werd het idee geboren om offshore drijvende solar oplossingen  te gaan ontwikkelen. Dit leidde tot de oprichting van SolarDuck in april 2019.

Ik had dit echter nooit alleen kunnen doen. Ik heb economie en bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben geen technicus of ingenieur.

Achtergrond in de scheepvaart

Ik heb zo'n 10 jaar gewerkt bij de Damen Shipyards Group, de grootste bouwer van zeeschepen in Nederland. Ik eindigde als directeur strategie, maar ik wist dat ons idee aansloot bij hun core business. Samen met de familie Damen hebben we open gesprekken gevoerd. Uiteindelijk ben ik bij Damen weggegaan, maar zij zagen de potentie en zijn meegegaan als aandeelhouder van dit nieuwe bedrijf. Soms verandert de structuur, maar de relatie blijft.

Wat we nu hebben, is meer dan een bedrijfsidee: in korte tijd zijn we van een idee uitgegroeid tot de bouw van een kleinschalig - maar volwaardig - zonnepark dat in de Noordzee zal worden getest. Ik zal uitleggen hoe we zover zijn gekomen.

Hernieuwbare initiatieven kunnen goede zaken opleveren

Ik zie de wereld veranderen. Ik zie mijn dochters opgroeien. De vraag dringt zich op: Wat laten we voor hen achter? Aangedreven door de overtuiging dat we capaciteiten moeten gebruiken om goed te doen.

In ons team hebben we uitzonderlijke capaciteiten en we kwamen tot het besef dat dit een oplosbaar probleem is. De offshore-industrie richtte zich aanvankelijk op offshore olie en gas, maar in de afgelopen 20 jaar is de focus uitgebreid naar offshore windenergie, die een ongekende groei heeft doorgemaakt.

Het merendeel van de wereldbevolking woont echter in gebieden waar geen aanhoudende wind is, maar wel volop zonneschijn. Een ander probleem is dat op veel plaatsen de beschikbaarheid van droog land schaars is. De vraag was dus of we concepten kunnen ontwikkelen waarbij mensen hun eigen offshore zonnestroom kunnen opwekken. Als je je er vroeg in kunt wagen is dit - net als veel andere duurzame initiatieven - hoogstwaarschijnlijk ook een heel duurzame business.

Technologie gebruiken om het antwoord te vinden

De eerste platforms die we bekeken waren volledige offshore heavy-duty platforms. Gaaf spul, maar veel te duur. Je hebt te maken met golven van soms wel 20 meter hoog. De kosten van elektriciteit zouden erg hoog worden, dus de business case ging het raam uit. Vervolgens zijn we gaan kijken naar daar waar mensen wonen.

De meeste van deze mensen hebben niet te maken met de volle kracht van de zee. Zij wonen dicht bij de kust en vaak bij relatief beschutte wateren. Dus dan beperk je de hoogte van de golven tot 3-4-5 meter. Orkaanbestendig. Transmissielijnen kort. Idealiter drie of vier kilometer uit de kust.

Ik sprak met enkele collega's bij Damen en andere mensen in mijn netwerk en zij zeiden dat we het konden doen. Dat de technologie er was en dat wij het antwoord konden bedenken.

Zonne-energiedeskundigen, bouwkundig ingenieurs en materiaaldeskundigen

We hebben een heel goed technisch team bijeengebracht van hydrodynamische deskundigen, zonne-energiedeskundigen, deskundigen op het gebied van materialen en composieten, ingenieursbureaus en universiteiten. We hebben veel competenties binnen het team. Dat was nodig.

De verzelfstandiging uit Damen had ook voordelen. Doordat we flexibeler en wendbaarder zijn, kunnen we makkelijker afspraken maken, naar buiten kijken en samenwerken.

Een voorbeeld is het aluminiumbedrijf Hydro. Vóór SolarDuck wist ik bijna niets van aluminium. Zij zijn experts op het gebied van dit materiaal. Zij hebben geholpen bij de keuze van de balken en de legering en hebben extrusies ontworpen die zo stevig en licht mogelijk zijn. Samenwerken is een waar genoegen, we leren veel en hebben open discussies over de toekomst.

In de volgende fasen willen we het ontwerp van de structuur optimaliseren om de hoeveelheid aluminium per platform te verminderen. We vinden dat deze nog te veel materiaal bevat. Misschien gaan we zelfs onze eigen extrusie maken. En met onze duurzaamheidscampagne hebben we CO2-arme materialen nodig, en die kunnen zij leveren.

Maritieme kennis combineren met kennis van zonne-energie

Wij hebben een uniek ontwerp gemaakt waarin maritieme expertise wordt gecombineerd met kennis van zonne-energie. We hebben in feite een zonne-constructie gemaakt en daar de beste fotovoltaïsche systemen op geplaatst. En het ontwerp is schaalbaar. Zonnemodules worden minder efficiënt als ze warm worden. Onze oplossing houdt ze koeler door de temperatuur van het zeewater. Dus we verwachten dat ze beter presteren dan die je op het dak van je huis zet.

Ik geloof dat samenwerking in het algemeen de prestaties stimuleert, en zeker als je een startup bent. Ik ben blij met de samenwerkingen die we hebben opgezet met Damen, DSM, Chint Solar, Engie, Hydro en anderen. We hebben een oplossing die zal werken en we gaan op een verantwoorde manier gebruik maken van de zee.

De ondernemersgeest is er altijd geweest. Dit voelt spannend. Nu moeten we ons brood gaan verdienen.

Contact us about using aluminium solutions for your product designs.

Gerelateerde artikelen