Skip to content
a close-up of a keyboard
Productie

Waarom de juiste vormtoleranties essentieel zijn bij extrusieprofielen

Het gebruik van aluminium profielen biedt unieke oplossingen waarmee je precies aan de specifieke verwachtingen, wensen en eisen kunt voldoen. Er zijn weinig technische beperkingen en de mogelijkheden zijn vrijwel oneindig. Het gevolg is dat je aluminium extrusieprofielen voor veel functies kunt integreren, waardoor bewerken en monteren makkelijk is.

Het gebruik van aluminium profielen biedt unieke oplossingen waarmee je precies aan de specifieke verwachtingen, wensen en eisen kunt voldoen. Er zijn weinig technische beperkingen en de mogelijkheden zijn vrijwel oneindig. Het gevolg is dat je aluminium extrusieprofielen voor veel functies kunt integreren, waardoor bewerken en monteren makkelijk is.

Als ontwerpen wil je de perfecte oplossing vinden en ontwerpen voor jouw specifieke toepassing en daar hebben een hoop factoren invloed op. In dit blog ga ik specifiek in op de rol die vormtoleranties spelen in het realiseren van een functioneel en kostenefficiënt profiel ontwerp. En wat de gevolg zijn wanneer je hier onvoldoende rekening mee houdt in het ontwikkelingsproces.

Het belang van vormtoleranties

Deze vormtoleranties hebben een grote invloed op de maakbaarheid en kostprijs van het aluminium profiel en daarom zijn ze van groot belang om een optimaal ontwerp te realiseren.

De toleranties dien je daarom zorgvuldig te kiezen.

Gelukkig zijn er gestandaardiseerde normen als richtlijn beschikbaar. Wij werken met de standaardnormen EN 755-0 en EN 120120-2, deze zijn terug te vinden in ons handboek voor ontwerpers. Deze normen geven de gebruikelijk gehanteerde standaard toleranties aan, toegepast door internationale extrusiebedrijven.

Afwijzen van deze norm is mogelijk indien kleinere toleranties functioneel noodzakelijk zijn. We raden echter aan om dit zoveel mogelijk te vermijden. Het verkleinen van toleranties betekent namelijk in veel gevallen een verhoging in de kosten. Dit komt omdat de productiviteit en levensduur van de matrijs naar beneden gaan en de kans op afkeur tijdens het extrusieproces toeneemt.

Ik zie niet alleen regelmatig tekeningen waarbij de contour van het aluminium profiel eenvoudig te optimaliseren is. Ik kom ook vaak tekeningen tegen die ik op basis van de aangegeven toleranties in eerste instantie als inefficiënt te produceren, deels onmogelijk of helemaal niet maakbaar moet beoordelen.

Na overleg met de klant blijkt dat nauwgezette toleranties automatisch door een CAD systeem zijn aangemaakt en niet om een functionele reden zijn gekozen. Ik ga dan met de ontwerper het gesprek aan om de functioneel kritische maten te bepalen. Meestal is dit slechts een beperkt aantal en kunnen de overige maten voldoen aan de standaard toleranties.

Om een profiel te ontwerpen dat daadwerkelijk kostenefficiënt is dien je nauwe toleranties in een tekening, zoals gezegd, zoveel mogelijk te vermijden. Zijn ze wel aanwezig dan is het belangrijk ze kritisch te beoordelen. Nauwe toleranties geven een lagere productiviteit, waardoor productiekosten toenemen en de kostprijs vaak onnodig omhoog gaat.

Gevolgen voor het ontwikkelingsproces

Met het aanpassen van contouren en toleranties om het extrusieproces te optimaliseren is vaak geen rekening gehouden in de tijdsplanning. Hierdoor komt de gehele ontwikkeling van het product aan het eind van het ontwerptraject of zelfs tijdens de aankoop onnodig onder tijdsdruk te staan. Ook kunnen componenten onnodig complex en kostbaar worden.

Het is daarom raadzaam om in de eerste fase van het ontwerp hier al rekening mee te houden. Wil je feedback ontvangen op de maakbaarheid van je ontwerp dan kun je altijd een van onze engineers raadplegen voor ontwerpadvies. 

Toleranties spelen een cruciale rol in het realiseren van het beste ontwerp. Maar er zijn meer factoren die invloed hebben op het ontwerpen van aluminium profielen en componenten, zoals oppervlaktebehandelingen en mechanische bewerkingen, de toepassing en de principes van extrusie. 

Meer weten?

Neem contact met ons op voor vrijblijvend ontwerpadvies

Gerelateerde artikelen