Skip to content
Hydro power
Using renewable energy reduces the carbon footprint of aluminium.
Duurzaam design

Hoe u de footprint van CO2-arme aluminium producten kunt vergelijken

Het aanbod van CO2-arm aluminium neemt toe en er zijn veel producten die op het eerste oog vergelijkbaar zijn. Maar er zijn verschillen in hoe de footprint van deze producten wordt gemeten en daar wil ik u op wijzen.

CO2-arm aluminium is in opkomst de laatste jaren, dus het is geen verrassing dat bedrijven in de aluminiumindustrie producten op de markt brengen die aan de oppervlakte hetzelfde lijken, maar in werkelijkheid zijn ze dat niet.

Daarom is het in de huidige markt voor afnemers van CO2-arm aluminium misschien moeilijk om appels met appels te vergelijken. Wanneer uw leverancier zegt dat hij CO2-arm aluminium aanbiedt, gelooft u hem.

Maar wat u zou moeten doen, is uw aluminium leverancier vragen hoe hij de footprint van zijn CO2-arme producten heeft berekend, zodat u ze kunt vergelijken met anderen op hetzelfde niveau.

Drie scopes van CO2-footprint berekening

De berekening van de CO2-footprint is een uitstekende manier om de milieu-impact van een product te begrijpen, ook al is deze uitsluitend gericht op de uitstoot van broeikasgassen.

Wat deze metriek sterk maakt is dat het een gelijk speelveld creëert, en in feite zijn de scopes die we gebruiken om de CO2-footprint te berekenen hetzelfde voor de hele linie, voor alle producten, inclusief aluminium metaal.

Dit zijn de drie scopes die worden gebruikt om de CO2-footprint te bepalen:

  • Scope 1 heeft betrekking op de directe emissies van bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de fabrikant
  • Scope 2 verwijst naar de indirecte emissies van het verbruik van gekochte elektriciteit
  • Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies die het gevolg zijn van de activiteiten van de fabrikant. Dit omvat de productie van aangekochte goederen en materialen, distributie door derden en logistiek

Vraag uw leverancier welke scopes zijn opgenomen

De meeste aluminium bedrijven nemen de directe emissies van hun CO2-arme producten op, maar niet iedereen neemt alle indirecte emissies op. Dit is waar u appels met peren kunt vergelijken.

Dus hoe meet je equivalenten? U begint met de drie hierboven genoemde gebieden en vraag uw leverancier welke gebieden zijn opgenomen in de berekening van de footprint van hun CO2-arme aluminium producten. Als zij één, twee of alle drie de scopes opnemen, dan heeft u uw basis voor uw vergelijking.

Een andere belangrijke vraag is of hun berekeningen van de CO2-footprint door een onafhankelijke partij zijn gecertificeerd. Deze eenvoudige ja-of-nee vraag is niet meer dan een controlepunt, maar het is nog steeds een belangrijke vraag om te stellen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze CO2-arme aluminiumproducten.

Gerelateerde artikelen