Skip to content
a person looking at a drawing
Materiaaleigenschappen

De waarde van een LCA evalueren

Aluminium producten kunnen eeuwen meegaan. We recyclen, recyclen nog eens, dan nog eens, en nog eens - u begrijpt het al. En aangezien we de impact van onze aluminiumproducten op het milieu evalueren, is recyclebaarheid van vitaal belang bij het documenteren van de levenscyclus van onze processen en producten. Maar het is slechts een deel van het plaatje, want een levenscyclusanalyse kijkt naar veel meer.

Wanneer u een materiaal kiest voor uw product, en u wilt weten wat het milieueffect ervan is, moet u uw leverancier vragen om een analyse van de levenscyclus. Deze helpt u de meest duurzame oplossing voor uw ontwerp te vinden en levert het bewijs dat uw besluitvormingsproces ondersteunt.

LCA is de afkorting van levenscyclusbeoordeling - ook wel levenscyclusanalyse genoemd. De twee zijn onderling uitwisselbaar. Een LCA is een gestandaardiseerde en wetenschappelijke methode die wordt gebruikt om de directe en indirecte milieueffecten van een product of productieproces gedurende de hele levensduur ervan te documenteren, van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur. En deze kan worden gebruikt ter ondersteuning van vervolgwerkzaamheden om de milieuprestaties van het product te verbeteren.

Bovendien hebben we de afgelopen jaren gezien dat LCA's van cruciaal belang zijn geworden voor besluitvormingsprocessen.

Geloofwaardigheid, consistentie en transparantie door documentatie. Daarom voeren wij LCA's uit voor onze producten en processen.

LCA wint aan populariteit in elk industriesegment

Het LCA-concept werd oorspronkelijk ontwikkeld door onderzoekers. De methodologie ervan is in de loop der jaren veranderd, misschien wel het meest significant zo'n 6-7 jaar geleden, toen de Europese Commissie haar wens te kennen gaf om een geaggregeerd beeld van de klimaatverandering te ontwikkelen. Tegenwoordig, nu duurzaamheid en CO2-neutraliteit een steeds grotere plaats innemen in de bedrijfsdoelstellingen, worden LCA's op grote schaal toegepast en zijn ze uitgegroeid tot de meest betrouwbare en consensuele methode om de milieuprestaties van een product of bedrijf bekend te maken.

LCA's worden gereguleerd door twee internationale normen: ISO 14040 en ISO 14044. Deze normen zijn nu echter vrij oud, ze zijn sinds 2006 niet meer bijgewerkt, en ze lijken niet volledig te voldoen aan de behoeften van LCA-gebruikers van vandaag, met name wat milieucommunicatie betreft. De normen zijn te permissief en laten verschillende mogelijke toepassingen door de industrie toe.

In reactie hierop heeft de Europese Commissie het afgelopen decennium gewerkt aan een uniforme methodologie, genaamd Product Environmental Footprint.

a person holding a card

Cradle-to-grave effecten in een LCA

Wat zijn de belangrijkste componenten die we in een LCA onderzoeken en documenteren? Zoals ik al zei, recyclebaarheid is er één.

Bij aluminium producten onderzoeken onze LCA's normaal gesproken de impact van Cradle-to-grave. Hoe meer details, hoe vollediger de analyse moet zijn. Gerelateerde beoordelingen omvatten Environmental Product Declarations (EPD's), die geweldig zijn voor productvergelijkingen.

Onze LCA's bestrijken gewoonlijk deze gebieden:

  • Winning van grondstoffen

·       Productie van het product

·       Distributie

·       Gebruik

·       Verwijdering/recycling

Mijn werkgever werkt nu aan LCA's voor onze fabrieken. Hiervoor onderzoeken we het aluminium - inclusief CO2-arme producten - en de processen, zoals extruderen, machinaal bewerken en anodiseren.

Hier volgt een voorbeeld: Met betrekking tot de CO2-footprint van een wereldwijd gemiddeld aluminiumproduct is de relatieve bijdrage van dergelijke processen niet significant. De gemiddelde CO2-footprint van extrusie in Europa is 0,68 kg CO2e/kg Al, terwijl de aluminium billet zelf een CO2-footprint vertoont van 8,6 kg CO2e/kg Al, wat betekent dat het extrusieproces op zich slechts 7% van de impact voor zijn rekening neemt.

Maar wanneer CO2-arm aluminium wordt gebruikt, is het beeld niet hetzelfde.

Bij gebruik van een Hydro CIRCAL-profiel (CO2-footprint van 2,3 kg CO2e/kg Al) is het extrusieproces alleen al goed voor bijna 25% en dus niet meer marginaal. Dezelfde redenering kan worden gemaakt voor machinale bewerking en oppervlaktebehandeling. Ik vind dit interessant.

CO2-footprint is slechts één element

Ja, CO2-footprint. We horen tegenwoordig veel over CO2-footprints.

CO2-arme aluminium producten zijn vrij populair geworden, en de sky is the limit met deze. Zoals het hoort. Maar sommige klanten richten zich uitsluitend op de CO2-footprint van hun producten, en ik ben er niet zeker van dat dit een goede zaak is, want dit is slechts één onderdeel - één indicator - binnen een LCA.

Een LCA levert namelijk tonnen andere cruciale informatie om de effecten van menselijke activiteiten op het milieu te beperken en te verminderen. In een LCA worden ook de mogelijke effecten van verzuring, eutrofiëring en uitputting van hulpbronnen van een product beoordeeld.

In totaal kunnen in een LCA ongeveer 16 indicatoren worden geëvalueerd. Als alleen naar de klimaatverandering wordt gekeken, kan dit leiden tot inadequate beslissingen doordat bijvoorbeeld de effecten in de andere categorieën groter worden. Dit is een fenomeen dat overdracht van vervuiling wordt genoemd, en LCA-practici moeten hier alert op zijn.

Tot slot wil ik nog zeggen dat een LCA niet alleen over het milieu gaat. Het levenscyclusconcept kan ook worden toegepast op de andere pijlers van duurzame ontwikkeling, zoals sociale en economische, respectievelijk met sociale levenscyclusanalyses en levenscycluskostenberekening.

Het gelijktijdig beoordelen van deze drie perspectieven leidt tot een Life Cycle Sustainability Assessment, waarbij je de ontwikkeling van producten voor ogen hebt die elk van de categorieën respecteren. Het punt is dat we verder kunnen en moeten gaan dan alleen de milieu- en klimaatfactoren.

Het hele plaatje is beter, voor u en voor mij. Het is belangrijk voor onze toekomst.

Neem contact met ons op om meer te leren over recyclebaarheid en CO2-arm aluminium

Gerelateerde artikelen