Skip to content
a roller coaster with a crane
Duurzaam design

Hoe aluminiumproducenten PV-systemen nog effectiever kunnen maken

Ik denk dat veel mensen het met mij eens zijn als ik zeg dat er resoluut actie moet worden ondernomen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In de breedste zin van het woord is het wereldwijde aandeel van gebouwen en de bouwsector goed voor 38% van de totale energiegerelateerde CO2-uitstoot. Bedrijven in deze sector staan dus voor de uitdaging om de CO2-footprint van de door hen gebruikte energiebronnen aanzienlijk te verminderen.

In 2019 heeft de Europese Unie de "Green Deal" voorgesteld. Dit project is erop gericht om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken, wat naar verwachting in 2050 zal gebeuren. Een van de stappen hiertoe is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 55% uiterlijk in 2030, waarbij het grootschalige gebruik van hernieuwbare energie als aanjager dient.

In de EU-strategie voor zonne-energie wordt ernaar gestreefd de hoeveelheid energie die met fotovoltaïsche energie wordt opgewekt tegen eind 2025 te verdubbelen. Een deel hiervan zal komen van de verplichte installatie van PV-panelen op de daken van nieuwe openbare en commerciële gebouwen.

Initiatieven voor duurzame ontwikkeling in de fotovoltaïsche industrie

De fotovoltaïsche sector groeit in een dynamisch tempo en vormt dus een belangrijk aspect van de energietransitie. In Europa werkt het Solar Stewardship Initiative (SSI) - opgericht door SolarPower Europe en Solar Energy UK - aan het bevorderen en opbouwen van vertrouwen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van fotovoltaïsche oplossingen.

Bovendien is SSI ontworpen om de transparantie in de toeleveringsketen te vergroten en klanten ervan te verzekeren dat hun PV-producten voldoen aan internationale milieunormen.

De normen hebben ook betrekking op kwesties in verband met de duurzame productie van aluminium, van de winning van bauxiet tot de productie van halffabrikaten, inclusief recycling.

Dit is geweldig, vooral als aluminium de footprint van de eigenlijke PV-installaties kan verkleinen.

Fotovoltaïek en aluminium zijn een ecologische match

Het gebruik van een fotovoltaïsche installatie is een begin, maar misschien niet voldoende, want ook de CO2-footprint ervan kan worden verminderd. Ja, deze installaties, die decentrale hernieuwbare energieopwekking ondersteunen, kunnen nog meer impact hebben als het juiste materiaal wordt gebruikt in hun fabricageproces.

Mijn advies: Gebruik modules die zijn vervaardigd met CO2-arm of gerecycled aluminium.

CO2-arm aluminium dat geproduceerd is met hernieuwbare energiebronnen en efficiënte technologie heeft een CO2-footprint die vier keer lager is dan de wereldwijde gemiddelde CO2-footprint van primair aluminium. Bij gebruik van gerecycled aluminium uit pre-consumer en post-consumer schroot is slechts 5% van de oorspronkelijke energie nodig voor de productie. Bovendien heeft aluminium nog andere voordelen die de toepassing op zonne-energie ondersteunen.

Het is bijvoorbeeld licht. Dat helpt bij het transport. Met het extrusieproces kunnen ingebouwde profielsystemen worden gemaakt die de montage vergemakkelijken en lassen overbodig maken. Gebouwgeïntegreerde PV-systemen vormen een andere optie die geëxtrudeerd aluminium biedt.

Vooral dankzij de vrijwel onbeperkte recyclebaarheid zonder kwaliteitsverlies is aluminium een van de meest milieuvriendelijke grondstoffen die de mensheid kent.

Productecologie begint in uw eigen achtertuin

Toch kan er meer worden gedaan. Aluminiumextruders kunnen en moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen door hun eigen productieprocessen te verbeteren. Ter illustratie: een van onze extrusiefabrieken in Polen investeert in een PV-systeem dat naar verwachting jaarlijks 7,5 GWh elektriciteit zal opwekken. Dit zal worden gebruikt om een nieuwe extrusiepers aan te drijven.

Deze milieuvriendelijke benadering van de productie betekent dat de fabriek van schone, hernieuwbare energie zal worden voorzien. De CO2-footprint van de Poolse vestiging zal aanzienlijk lager zijn dan de Europese gemiddelde CO2-footprint voor het extrusieproces. In plaats van 0,68 kg CO2/kg, wat het Europese gemiddelde is, zal de Poolse pers een impact hebben van 0,14 kg CO2/kg.

Het komt erop neer dat klanten de mogelijkheid moet worden geboden om milieubewuste keuzes te maken, of het nu gaat om een materiaal dat in een circulaire economie wordt geproduceerd of om een materiaal dat met energie uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd. Want dit kan de CO2-footprint van het eindproduct aanzienlijk verminderen.

Neem contact met ons op over ontwerpen met aluminium!

Gerelateerde artikelen